Monitoring władz - przywilej i powinność podatników

Posted on 02/02/2018 2:57pm

W każdym demokratycznym kraju istnieje grupa ludzi, która nim rządzi. Ludzie ci zostali powołani przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach izgadzając się na swoją nominację, zobligowali się do służenia społeczeństwu i ojczyźnie.


strona internetowa
Author: Garry Knight
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z duchem radzieckiej doktryny „ufaj, ale sprawdzaj” ważne jest by od czasu do czasu monitorować ich poczynania. Inspekcja poczynań rządzących, czym jest i kto się nią zajmuje? Wyróżnić można następujące sposoby kontrolowania rządzących: kontrola obywatelska a także kontrola działań władz. Społeczna kontrola działań rządzących to społeczny monitoring sprawowania władzy przez rządzących i administrację. Po co się to odbywa? Przede wszystkim po to, by usprawnić ich sposób działania a także dać poczucie odpowiedzialności i sprawczości jednostkom. Taką kontrolę ma prawo sprawować każdy - jednostki, dziennikarze, grupy mieszkańców oraz grupy pozarządowe.

W zakresie państwowej kontroli władzy funkcjonują takie instytucje jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby obrachunkowe. Ich działania znacznie różnią się od tych kontroli obywatelskiej: zobligowani są oni działać jedynie w ramach nadanych im kwalifikacji. Obywatelska kontrola, którą sprawuje społeczeństwo, ma większe pole do popisu. Mogą organizować strajki, pochody, naciskać na działania władz. Kontrolą władzy zajmują się również sygnaliści. W odróżnieniu od kontroli społecznej oraz państwowej, znajdują się oni wewnątrz sfery rządzącej. Działają oni poprzez ukazywanie odstępstw od norm, które są w miejscu ich pracy.

Ludzie
Author: Grant Wickes
Source: http://www.flickr.com
Kontrola rządzących, czyli działanie na rzeczspołeczeństwa

Uznawanie, że monitorowanie władzjest wyłącznie w powinności stworzonych do tego celu komórek jest błędne. Dlaczego? Każdy z nas zauważa odstępstwa od norm jakimi kierują się będący u władzy oraz administracja. Dlatego warto na nie reagować, zainteresować się, zapytać o przyczyny, zaproponować rozwiązanie lub poszukać kogoś, kto mógłby przyczynić się do poprawy stanu rzeczy, żeby uniknąć ich w przyszłości i ulepszyć ich funkcjonowanie. Kontrolowanie władz należy uznać za prawo jak a także obowiązek wszystkich obywateli.

Tags: Protesty, demonstracje, Obywatele, administracja