Dofinansowania szwajcarskie, czyli pomocna dłoń Szwajcarii wyciągnięta w stronę potrzebujących krajów

Posted on 26/04/2019 11:41am

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to nie wymagająca zwrotu pomoc pieniężna ukierunkowana na dziesięć nowych krajów Unii Europejskiej, których wstąpienie do niej odbyło się 1 maja 2004 roku. Między innymi ową pomoc dostała Polska.
środki szwajacrskie z projektyobywatelskie.pl
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Co poza pomocą finansową otrzymały kraje? Minimalizację widocznych dysproporcji gospodarczych między nimi a krajami wyraźniej rozwiniętymi, i różnic wewnątrzkrajowych.

Fundusze szwajcarskie - wsparcie w postaci pomocy finansowej na konkretne projektyFundusze szwajcarskie, dzięki którym przysługuje dofinansowanie dla krajów Unii Europejskiej, obejmują cztery warstwy. Pierwsza z nich wspiera zmiany bezpieczeństwo i stabilność. Co się za tym kryje? Między innymi zwiększenie ochrony granic krajów,pomoc dla terenów peryferyjnych, modernizacja systemu sprawiedliwości. Druga koncentruje się na środowisku i infrastrukturze: obrona środowiska, minimalizacja szkodliwych emisji, modyfikacja infrastruktury. Trzecia warstwach koncentruje się na wspomożeniu małych i dużych prywatnych interesów. Czwarta to pomoc dla obywateli o charakterze pielęgnowania zasobów ludzkich - przede wszystkim jest to pielęgnowanie rozwoju, edukacji, zdrowia.

SCIEX, czyli badawcze wymiany między nowymi krajami Unii Europejskiej a Szwajcarią

W ramach SCIEX w nowych krajach Unii Europejskiej stwarzane są wymiany naukowe między tymi członkami a Szwajcarią.Głównymplanem jest zmniejszenie różnic społecznych poprzez rozwój potencjału badaczy z owych krajów,i propagowanie stabilnych związków w zakresie badań naukowych pomiędzy nimi.

Fundusze UE
Author: DonkeyHotey
Source: http://www.flickr.com
W tym programie bierze udział także Polska. Owe wyjazdy nie mają żadnych ograniczeń, są stworzone dla pracowników naukowych wszystkich dziedzin: doktorantów i młodych naukowców. Co dają im te wymiany? Szansa podjęcia badań w znaczących laboratoriach, placówkach naukowych a także szkołach szwajcarskich, współpraca z tamtejszymi naukowcami. A także wartym zauważenia aspektem tych wymian są aspektynie związane z nauką takie jak: styczność z nowymi osobami, ich kulturą, zabytkami.

Tags: polska, kraje, wymiany, SCIEX